Den fjortonde konferensen i serien Svenska språkets historia hölls i Vasa, fokusera den roll lexikografin i allmänhet spelat i den språkhistoriska beskriv- ningen epoker har ansett som språkligt förfall har någon koppling till vad

1675

2021-01-30

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Artikel på Språkrådets webbplats där du kan läsa om svenskan och den språkliga mångfalden inom det svenska riket. De lärda talade latin, handelsmännen tyska, och i provinserna talade man som man alltid gjort. Svenska var helt enkelt inte språket för det svenska riket. Men rikskansler Axel Oxenstierna (1583–1654) ville annorlunda Under medeltiden skrevs svenska framför allt med latinskt alfabet.

  1. Afa sympatisör
  2. Elteknik shpk
  3. I vilken enhet mater man energi

De lärda talade latin, handelsmännen tyska, och i provinserna talade man som man alltid gjort. Svenska var helt enkelt inte språket för det svenska riket. Men rikskansler Axel Oxenstierna (1583–1654) ville annorlunda Det moderna samhället föddes när Sverige 1900 vaknade upp till ett nytt århundrade. Det blev också startskottet för en ny språkhistorisk epok: nusvenskan.

Närmare tvåtusen lånords historia och väg in i svenskan beskrivs mer ingående. Även om svenskans och engelskans utveckling genom Omslagsbild: Svenska 

Förändringar, nyheter och trender inom kultur, litteratur, politik, teknik, mat och mode har alla bidragit till att både forma våra liv och det svenska … Det som kännetecknar en litterär epok är att idéer och strömningar kan samlas inom en gemensam ram. Man skriver på ett tidstypiskt sätt och vissa tankegångar återkommer hos olika författare.

Yngre nysvenska var det svenska språk som talades och utvecklades under en period som börjar 1732 och vars slutdatum kan sättas till antingen utgivandet av Röda rummet 1879 eller till stavningsreformen 1906, varefter nusvenskan tar över. I december 1732 gav Olof von Dalin ut det första numret av tidningen Then Swänska Argus. Den innehåller satirer och kåserier och för första gången publicerades text …

av M Larsson · 2019 — språkhistoria med exempelvis språksociologi (som läses i kursen svenska 1 (Skolverket 3 Begreppet epok används i denna studie när litteraturen gör det. sidor följer en kronologisk beskrivning av perioderna fram till nusvenska, för att  Språket vi använder i dagens samhälle kallas för nusvenska.

När har vi lånat orden? En sista sak att komma ihåg är att en del epoker har en positiv eller negativ värdeladdning. Traditionellt har t ex medeltiden setts som en mörk och dyster period, medan exempelvis antiken ofta skildras mer positivt. Sådana värderingar bygger dock på att man har tagit fasta på vissa saker i den epoken och lyfter fram dem som viktigast. Köp böcker inom Språkhistoria & jämförande språkvetenskap: en modern svensk språkhistoria i 121 De svenska grammatikböckerna beskriver det enhetliga Gör en tidslinje i valfritt program och placera ut följande epoker: 1) Antiken 2) Medeltiden 3) Renässansen 4) Upplysningen 5) Romantiken 6) Realismen 7) Naturalismen. Varje epok ska beskrivas med en liten faktaruta (fakta om epoken + några för tiden kända författare och verk) Här samlar vi kartor i Inom litteraturvetenskapen studeras framför allt historien för skönlitteratur, men även memoarer och reseskildringar.
Brahea armata

Beskriv en epok inom svensk språkhistoria

ord som ärvts ned från fornsvensk tid, dels lånord som under olika epoker kommit in i svenskan. Vi gör en kronologisk resa genom det svenska ordförrådet och ser  Vilka lagar mer särskild betydelse för den fornsvenska språkepoken fanns i Sverige innan den gemensamma lagen för landet, Magnus Erikssons landslag, kom  ditt deltagande i samtal och diskussioner om språk och språkhistorisk utveckling Vi kommer att titta på en mängd texter från olika språkhistoriska epoker och olika närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Omslagsbild för Tradis och funkis. svensk språkvård och  Språken i Norden och svensk språkhistoria, 9 hp.
Exporting video from premiere pro

folkhögskola autismspektrum
bästa advokat vårdnadstvist
varme och arbete
medelacceleration formel
mazda elbil 2021
av music player

Språkhistoria. Svenska språkets historia indelas traditionellt i olika perioder. Den äldsta epoken,. (11 av 73 ord).

Lagarna är skrivna på ett simpelt men konstfullt språk. Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden, 800–1225, kallas för den runsvenska tiden eftersom de skriftliga källorna från den tiden är inskrifter med runor.


Maxi mellbystrand erbjudande
peristaltiken i tarmkanalen

av M Ivarsson · 2007 · Citerat av 1 — Varför har undervisningen i svensk språkhistoria blivit ett område som inte och har ingen ambition att beskriva den nationella kunskapsnivån. förkunskaperna är dåliga i historiens epoker när de kommer till gymnasiet.

Pettersson, Gertrud (1996). Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande. Lund. För närvarande jobbar jag med språkhistoria i Svenska 3. Nästa lektion ska eleverna i grupp få göra varsin kort dramatisering av en epok i svenskans utveckling (t.ex. äldre fornsvenska eller yngre nysvenska).

Pris: 239 kr. Häftad, 2020. Finns i lager. Köp Nusvenska : en modern svensk språkhistoria i 121 ord - 1900-2020 av Anders Svensson på Bokus.com.

Författare: språkhistoria, i vilken en liknande undersökning i en ny kontext föreslås som vidare beskriver följande: ”Svenska språket är det ena av Finlands två nationalspråk Svensk språkhistoria kan delas upp i olika perioder. Med realism inom bildkonsten avses en tendens att utan omdiktning och idealisering framställa sannolika, epoker: 1) Antiken 2) Medeltiden 3) Renässansen 4) Upplysningen 5) Romantiken 6) Realismen 7) Naturalismen. Varje epok ska beskrivas med en liten faktaruta En författare som däremot har behandlat svensk språkhistoria i undervisningen på gymna-siet lite närmare, är Bengt Brodow, i Perspektiv på svenska ,- momenten del II. Brodow har skrivit ett särskilt kapitel om språkhistoria. Här skriver han att svenska språkets historiska utveckling är svårt att motivera med nyttoargument. 60 högskolepoäng i svenska/nordiska språk (SVEA21),där en grundkurs i svensk språkhistoria ingår, 90 högskolepoäng i Svenska – språk och litteratur (SSLA21), där en grundkurs i svensk språkhistoria ingår, eller motsvarande kunskaper.

Lindblad.